Трета партньорска среща по проект NESET
17027
post-template-default,single,single-post,postid-17027,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Трета партньорска среща по проект NESET

Третата среща на партньорите по проект NESET се проведе на 11-12 декември 2019 г. във Велица Горица – Хърватия с участието на всички партньори. Дискусията беше фокусирана върху проектните дейности, извършени през последните месеци, като по-специално бяха представени резултатите от анализа на несъответствията в уменията, извършен в рамките на Работен пакет (РП) 3.

Спецификацията и съдържанието на учебните материали, които предстои да бъдат разработени в рамките на РП 4, както и обучителните модули, които следва да бъдат изготвени, бяха идентифицирани въз основа на предварителните резултати от РП 3.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.