ЗА ПРОЕКТА
16791
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16791,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

ЗА ПРОЕКТА

За проекта

Целта на проект NESET е да осигури мащабна транснационална подкрепа за устойчивата интеграция на младите хора на трудовия пазар в туристическата индустрия в държавите-бенефициенти (ДБ) по проекта, като създаде условията за заетост и предприемачество на младите хора извън образование, обучение и заетост в различни форми на туризъм (освен масовия морски/ски туризъм), обикновено дефинирани като алтернативен туризъм.

Основните проектни дейности за подкрепа на младите хора, които имат най-висока добавена стойност в иновативен и транснационален аспект, включват: разработване на транснационални стандарти за валидиране на неформално/самостоятелно обучение по ключови професии в туристическата индустрия; разработване на иновативна електронна платформа за подкрепа; организиране на международни мобилности за обмен на кадри за млади хора, които доскоро са били извън образование, обучение и заетост (NEETs).

Ще се извършва систематичен мониторинг и оценка на резултатите от проекта с помощта на редица предварително дефинирани индикатори.

Основният фокус на проекта е върху NEETs на възраст между 25 и 29 години в ДБ (вкл. дългосрочно безработни, нискоквалифицирани и обезкуражени млади хора), които заедно със съответните заинтересовани страни формират пряката целева група на проекта, докато крайните бенефициенти обхващат всички безработни млади хора в ДБ, които се стремят към устойчива кариера в туризма.