ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
16742
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16742,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σχετικά με το Έργο

Ο στόχος του έργου NESET είναι η υποστήριξη σε μία ευρεία διακρατική βάση της βιωσιμότητας της ένταξης των Νέων στην αγορά εργασίας του Τουρισμού στις Συμμετέχουσες στο έργο, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των NEETs σε διάφορες μορφές Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του εναλλακτικού τουρισμού.

Οι βασικές δραστηριότητες ενδυνάμωσης των Νέων, οι οποίες εμπεριέχουν προστιθέμενη αξία καινοτομίας και διακρατικότητας περιλαμβάνουν: ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την επικύρωση μη τυπικής μάθησης σε βασικά επαγγέλματα της τουριστικής βιομηχανίας· ανάπτυξη μίας καινοτόμου πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης· διοργάνωση διακρατικής επαγγελματικής κινητικότητας για μία ομάδα πρώην NEETs (Νέοι Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης). Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου θα υλοποιηθεί με τη χρήση μίας σειράς προκαθορισμένων  δεικτών αποτελέσματος.

Η κύρια εστίαση του έργου είναι η ηλικιακή ομάδα των NEETs 25-29 ετών στις συμμετέχουσες στο έργο χώρες (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες και των αποθαρρημένων Νέων), οι οποίοι μαζί με κάθε τύπου Φορείς που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα, αποτελούν την κύρια ομάδα στόχο. Ωφελούμενοι του έργου θα είναι όλοι οι άνεργοι νέοι στις συμμετέχουσες χώρες που αναζητούν βιώσιμη απασχόληση στον τουρισμό.