Δράσεις
16760
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16760,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Δράσεις

Ανάλυση των Αναντιστοιχιών  σε Δεξιότητες

Σχετικές έρευνες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή Νέων και εργοδοτών στον τουριστικό τομέα στις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις Δράσεις του έργου που θα ακολουθήσουν. Οι έρευνες αυτές θα χαρτογραφήσουν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα και θα επιτρέψουν τη σύγκριση μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών όσον αφορά τις ανάγκες έναντι των υπαρχουσών δεξιοτήτων, τη διαθέσιμη υποστήριξη και τα δημογραφικά στοιχεία των Νέων, καθώς και τις αντιλήψεις τους σχετικά με υφιστάμενες προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας στον τουριστικό τομέα.

Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Υλικό & Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Η δράση περιλαμβάνει:

1) την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής καλών πρακτικών (από τις συμμετέχουσες χώρες), πολυμεσικό υλικό, διακρατικά πρότυπα επικύρωσης για βασικά επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού κλπ.,

2) τη διοργάνωση πιλοτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε κάθε συμμετέχουσα χώρα που θα απευθύνονται σε μελλοντικούς νέους εργαζόμενους (για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επικύρωση υπαρχουσών δεξιοτήτων) καθώς και σε μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποστήριξης

Θα περιλαμβάνει:

  • επεξεργασμένο εκπαιδευτικό υλικό και πρότυπα επικύρωσης·
  • Καινοτόμο portal διακρατικής  επαγγελματικής κινητικότητας (το οποίο θα περιλαμβάνει ανακοινώσεις για κενές θέσεις εργασίας που θα απευθύνονται ειδικά σε Νέους στον τομέα του τουρισμού)·
  • καινοτόμο διαδικτυακό περιβάλλον προσομοίωσης για την αυτόνομη εκπαίδευση των Νέων δυνητικών επιχειρηματικών στον τουρισμό·
  • δίκτυο υποστήριξης των Νέων από Νέους.

Πιλοτικές δράσεις επαγγελματικής κινητικότητας και υποστήριξης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,  Προτάσεις Πολιτικής

Περιλαμβάνει τα εξής:

υπηρεσίες διακρατικής επαγγελματικής κινητικότητας για Νέους που θα έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του έργου·
συμβουλευτικές υπηρεσίες για εκπαιδευμένους δυνητικούς επιχειρηματίες·
εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Επιπτώσεων Πολιτικής.