ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
16750
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16750,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα Αποτελέσματα που επιδιώκει το έργο NESET εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Βελτιωμένη κατάσταση απασχόλησης των NEETs,

Ενισχυμένη συμμετοχή πρώην NEETs στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

Καινοτόμες προσεγγίσεις για την μείωση της νεανικής ανεργίας,

Ενισχυμένη διακρατική συνεργασία σε θέματα αγοράς εργασίας.

Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του NESET αναμένεται να παράξουν Προϊόντα στις εξής κατηγορίες:

A) Καλύτερη κατανόηση των:

  • Ελλείψεων των NEETs σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό·;
  • Αναντιστοιχιών σε δεξιότητες και των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό στον τουριστικό τομέα.

B) Ενισχυμένη συμμετοχή των NEETs στην εκπαίδευση και κατάρτιση και βελτιωμένη κατάσταση απασχόλησης για τη συγκεκριμένη ομάδα

  • Βελτιωμένο επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό·
  • Ενισχυμένη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη τυπικής μάθησης σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον τουρισμό;
  • Βελτιωμένο επίπεδο αναζήτησης εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

C) Καινοτόμες διακρατικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας μέσω:

  • Της απασχόλησης πρώην NEETs μέσω πιλοτικών προγραμμάτων διακρατικής επαγγελματικής κινητικότητας και της παροχής ευκαιριών για επιτυχημένη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον (εναλλακτικό) τουριστικό τομέα·
  • Της ενσωμάτωσης των προσπαθειών των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την ενίσχυση του ρόλου του τουριστικού τομέα στην ένταξη των Νέων στην αγορά εργασίας.