Втора среща на партньорите по проект NESET
17031
post-template-default,single,single-post,postid-17031,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Втора среща на партньорите по проект NESET

Втора среща на партньорите по проект NESET

Втората среща на партньорите се проведе на 2 и 3 април 2019 г. в Никозия, Кипър, с участието на всички партньори, които имаха възможност да обсъдят състоянието на дейностите по проекта и следващите стъпки. Срещата се фокусира по-специално върху основните елементи и характеристики, свързани с разработването на насоките и въпросниците за националните доклади, както и дейностите, които следва да се извършат в рамките на РП 3: Анализ на несъответствията в уменията. Бяха обсъдени и напредъкът в комуникационните дейности по РП 2 и управлението на проекта по РП 1. През следващите месеци партньорите ще бъдат ангажирани с изследователски дейности, целящи да получат информация от млади хора относно изискванията по отношение на нуждите от обучение спрямо вече съществуващите умения, както и от компании, опериращи в туристическата индустрия в 7-те страни-бенефициенти по проекта, относно несъответствията в уменията и недостигът на работна сила в туризма от гледната точка на работодателите.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.